Bijeenkomsten

Eens in de 4 of 5 weken komen wij samen bij een van de leden thuis. Wij vergaderen naar aanleiding van een agenda.

Indien nodig lassen wij extra vergaderingen in omdat mensen ons willen spreken of omdat zeer actuele plannen in de gemeente ons daartoe aanzetten.


Overleg met de wethouder

Meerdere keren per jaar heeft Animo overleg met de wethouders van onze gemeente.

In februari 2014 is er een laatste overleg geweest met de wethouder uit het oude college. Het tweede overleg van 2014 vond plaats in juni en was meteen de kennismaking met de nieuwe wethouder. In november is er een derde wethoudersoverleg geweest.

Agendapunten waren o.a.

Zwerfvuil, Glascontainers, Limburgs Kwaliteitsmenu, opschoondag, blikvangers, Nedvang, Stationsterrein, Coatinc, Maasheggen, Zonnepanelen, Schooltuinproject, Bakenbomen

BijeenkomstenAnimo

Illustratie van: Personal en Business Improvement, (2013). Effectief en positief vergaderen.10 irritaties en valkuilen.. [online] Available at: http://www.penbimprovement.com/leiderschap/leidinggevenden/effectief-en-positief-vergaderen-10-irritaties-en-valkuilen/ [Accessed 26 Nov. 2014].